PŘIHLÁŠENÍ

ZÁRUKA, REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

I. Základní ustanovení zpět

Tento reklamační řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetových obchodů Vybav-dum.cz (dále jen Prodávající). Provozovatelem internetového obchodu je OBCHOD KULINÁŘ s.r.o., Na Kopečku 251 , Hlincová Hora , PSČ 37371, Česká republika, IČ:  28148304, DIČ: CZ28148304, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích , oddíl C, vložka 21372. Závazným se pro obě strany stává okamžikem uzavření kupní smlouvy (datum přijetí objednávky Kupujícího Prodávajícím).

 

II. Zjevné vady při převzetí zboží zpět

Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží, zásilku překontrolovat spolu s dopravcem (tj. počet balíků, neporušenost lepící pásky, poškození krabice apod.) podle přiloženého přepravního listu nebo faktury. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. V takovém případě zůstává nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle volby Kupujícího. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. V opačném případě ztrácí kupující nárok na reklamaci. Při zjištění stavu neúplné nebo poškozené zásilky je nutno neprodleně, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. 

V případě, že Kupující zásilku od přepravce převezme a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do 48 hodin od převzetí zásilky toto písemně oznámit Prodejci (na adresu OBCHOD KULINÁŘ s.r.o., ul. U Černé věže 7, České Budějovice, 37001) nebo mailem (na adrese obchod@vybav-dum.cz). Celý proces lze urychlit tak, že budete kontaktovat přímo spediční společnost. K reklamaci musí být přiložen jeden exemplář faktury a každá reklamace týkající se kvality či neúplnosti dodaného zboží musí být doplněna o nespochybnitelný důkaz chybějícího zboží, v případě jiného (vadného) výrobku o ukázkový exemplář vadného výrobku a bude-li to nutné, jako důkaz přiložit vzorek stejného výrobku v originálním obalu s referenčními čísly potřebnými ke správné identifikaci.
Žádná reklamace nebude přijata, nebudou-li respektovány výše uvedené podmínky.

 

 

 

III. Vrácení zboží bez udání důvodů zpět

Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu Prodávajícího (OBCHOD KULINÁŘ s.r.o., ul.U Černé věže 7, České Budějovice, PSČ 370 01, Česká republika,) jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží by měl Kupující vrátit Prodávajícímu  úplné, s kompletní dokumentací( včetně záručních listů, návodů, apod.), nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal, tak aby bylo schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - faktura. Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím neprodleně vráceny peníze (nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy) za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno včetně nákladů na dopravu (poštovné, balné apod.). Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem Prodávajícího a to ve znění "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požadují vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis".

 

IV. Délka záruční doby zpět

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží Kupujícímu. Záruční doba na většinu prodávaných výrobků je poskytována 24 měsíců. U druhů zboží, kde výrobce nabízí prodlouženou záruční dobu, je tato informace uvedena Prodávajícím na záručním listě nebo faktuře.

 

V. Místo uplatňování reklamace zpět

Reklamace vady se uplatňuje vždy na adrese viz.bod VIII.-Kontakt pro reklamaci. Pokud se Kupující rozhodne reklamované zboží na adresu sídla Prodávajícího zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovující nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Doporučujeme zboží při zaslání pojistit.

 

VI. Způsob při uplatňování reklamace zpět

Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje (reklamační protokol). Toto provede písemně a e-mailem doručí Prodávajícímu. Dokumentace vady ve formě přiložené fotografie může zjednodušit celý proces reklamace. V žádném případě bez předchozího písemného oznámení reklamace neposílejte zboží na adresu Prodávajícího. Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. K reklamaci je ve všech případech nutné předložit reklamační protokol, kopii dokladu o koupi v našem obchodě - fakturu, kompletní výrobek (příklad: pokud výrobek obsahuje sadu 6-i hrníčků a jeden je považován za vadný, součástí reklamace musí být všechny hrníčky).

Reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet dnem doručení zboží k prodejci a končí vyřízením reklamace u prodejce.

Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je Kupující povinen předložit rovněž kopii protokolu o předchozí záruční opravě. V případě že Prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne doručení reklamace k prodávajícímu, přiznávají se Kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má Kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu.

Náklady spojené s dopravou zboží k prodejci a zpět vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

 1. podáte žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží,
 2. písemně doložíte výši nákladů (účtenka za poštovné, přepravní list apod.).

Upozornění: lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné nikoliv za taxi službu).

 

VII. Neoprávněná reklamace, zánik nároku na reklamaci zpět

Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci (mezi dokumentaci se počítají i upozornění na originálním obalu k výrobku) ke zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci. Typickým příkladem je používání nádobí v mikrovlnných troubách za vyšších teplot, než povoluje výrobce nebo mytí nádobí nevhodného do myček v myčce nádobí.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi prodávajícím, tedy společností OBCHOD KULINÁŘ s.r.o. a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: Adr.coi.cz

 

VIII. Kontakt pro reklamaci zpět

K vyřizování reklamace používejte tento kontakt:
OBCHOD KULINÁŘ s.r.o.
ul. U Černé věže 7, České Budějovice, 37001
Česká republika
mobil: 608 938 004,777642004
e-mail: obchod@vybav-dum.cz

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 2.1.2018. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Pondělí - Neděle 8-19 hod.

e-mail: obchod@vybav-dum.cz

Telefonické objednávky
mobil: +420 608 938 004           +420 777 642 004

Top výrobky
POLÉVKOVÁ VONIČKA
1.
STUDIO KULINÁŘ s.r.o.
35,00 Kč
2.
STUDIO KULINÁŘ s.r.o.
35,00 Kč
3.
STUDIO KULINÁŘ s.r.o.
49,00 Kč
4.
STUDIO KULINÁŘ s.r.o.
45,00 Kč
5.
STUDIO KULINÁŘ s.r.o.
49,00 Kč
7.
STUDIO KULINÁŘ s.r.o.
39,00 Kč

OBCHOD KULINÁŘ s.r.o. - TESCOMA

Kanovnická 18
České Budějovice

Otevírací doba:
Po-Pá: 9.00-18:00
So: 9.00-12:00

Mobil:: 608 412 004

VÝHODY NÁKUPU V NAŠEM OBCHODĚ
 • 11 let spokojených zákazníků
 • pohodlnost nákupu
 • prvotřídní kvalita zboží
 • slevy pro stálé zákazníky
 • spolehlivost
 • rychlost dodávky
 • bezpečnost
 • osobní přístup
 • možnost fyzicky vidět veškeré zboží v kamenném obchodě
 • možnost vyzkoušet zboží ve studiu Kulinář v Čěských Budějovicích
Nejprodávanější
Nejnavštěvovanější
STUDIO KULINÁŘ s.r.o.
35,00 Kč
STUDIO KULINÁŘ s.r.o.
35,00 Kč
STUDIO KULINÁŘ s.r.o.
49,00 Kč
STUDIO KULINÁŘ s.r.o.
45,00 Kč
STUDIO KULINÁŘ s.r.o.
49,00 Kč
Nejprodávanější
Nejnavštěvovanější
Jata Španělsko
2 499,00 Kč
LEIFHEIT
390,00 Kč
Jata Španělsko
1 499,00 Kč
TORO
2 799,00 Kč
Tescoma s.r.o.
499,00 Kč
Všechna práva vyhrazena
© 2010 RTNext, v. o. s. - vytvořil www.rtnext.cz